Welkom op de site van VVE lichttoren

WELKOM OP DE SITE VAN VERENINGING VAN EIGENAARS DE LICHTTOREN

De Lichttoren is een monumentaal gebouw in de binnenstad van Eindhoven.
Het gebouw werd zo’n honderd jaar geleden gebouwd om de eerste gloeilampenfabriek van Philips te huisvesten. In dit voormalig fabriekspand worden inmiddels wonen, commerciële activiteiten,  en parkeren gecombineerd.

Doelstellingen bestuur VVE Loftwonen en Stallingsgarage De Lichttoren

Ons vertrekpunt en onze doelstelling is De Lichttoren op een professionele en prettige manier te onderhouden, beheren en besturen.

 
Communicatiedoelstellingen die daarbij horen
- Bijdragen aan het creëren van een hoogwaardige leef- en woonkwaliteit, die resulteert in een prettige woonomgeving
- Verbeteren van informatievoorziening tussen Bestuur en Vergadering
-  Platform bieden voor bewoners om in contact te komen met elkaar
 
Hoe doen we dat?
- Actueel, transparant en relevant
- Door bewoners tijdig en volledig te informeren
- Op daarvoor aangewezen locaties in het gebouw en via digitale kanalen
 
Ideeen of suggesties? Vragen?
Het beheren van een kapitaal woon- en werkpand als de Lichttoren vergt veel werk, energie en de juiste expertise. Als bestuur van de VVE realiseren we ons goed – en hopen we ook - dat er medebewoners zijn die expertise hebben om een bijdrage te leveren aan ons  woon- en leefgenot in De Lichttoren. Bent u een van de bewoners van de Lichttoren en hebt u ideeen en suggesties, laat het ons weten! Het is de ambitie van het bestuur om een ‘externe schil’ in te richten met daarin bewoners die bereid zijn hun expertise aan te bieden.
 
Iets voor u? Neem contact op via bestuur@vvelichttoren.nl
 
 
Bestuur VVE Loftwonen en Stallingsgarage De Lichttoren

Copyright 2024

 

Sitebouw: m1chel