Informatie WhatsApp Buurt Preventie

WABP, ofwel WhatsApp Buurt Preventie, is een platform voor buurt groepen om onder elkaar te communiceren. WABP heeft zich al bewezen. Bijna 600.000 burgers zijn actief in meer dan 8.000 groepen over heel Nederland. Deze groepen staan in nauw contact met de autoriteiten.

Voor de Lichttoren hebben we 2 verschillende WABP WhatsApp groepen geïnitieerd:

 • WABP Lichttoren Alarm
 • WABP Lichttoren Chat

WABP Lichttoren Alarm

Deze groep kan gebruikt worden om samen met jouw buren te werken aan een veilige en leefbare omgeving. Samen kunnen buren elkaar informeren over alarmerende of verdachte situaties of incidenten in gebouw of buurt, zoals: (vermoeden van) inbraak, beroving, vernieling, bedreiging of mishandeling. Als iets dergelijks zich voordoet rapporteert het groepslid het incident dat hij/zij heeft waargenomen bij de politie en in de WABP Lichttoren Alarm groep zelf, waarbij dan aangegeven wordt dat het incident al (of niet) bij de autoriteiten gemeld is. WABP Lichttoren Alarm is een laagdrempelige wijze om de veiligheid en leefbaarheid in het gebouw en de buurt te verbeteren.

Gebruiksregels voor WABP Lichttoren Alarm:

 • Deelnemers wonen of werken in de Lichttoren
 • Gebruik WABP Lichttoren Alarm volgens:
  1. Signaleer…
  2. Alarmeer door b.v. de politie te bellen: 0900 8844 of 112 voor noodgevallen
  3. App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  4. Reageer, door bijvoorbeeld contact te maken met de persoon, zonder gevaar voor jouwzelf of anderen. 
  5. Veroordeel niet zelf en overtreedt in ieder geval zelf geen regels.
 • Het delen van foto’s/video’s is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is voor het verspreiden van een beschrijving van een persoon of een object als tekst alleen niet volstaat.
 • Het niet naleven van deze gebruiksregels kan leiden tot verwijdering uit deze groep. 

WABP Lichttoren Chat

Deze groep kan gebruikt worden om groepsleden te informeren over b.v. nieuws, aankondigingen, issues of vragen; echter, alleen met een algemeen belang en gerelateerd aan de Lichttoren, haar bewoners en/of gebruikers

Gebruiksregels voor WABP Lichttoren Chat:

 • Deelnemers wonen of werken in de Lichttoren
 • Gebruik WABP Lichttoren Chat alleen voor communicatie in algemeen belang, direct gerelateerd aan de Lichttoren, haar bewoners en/of gebruikers
 • Commerciele berichten zijn niet toegestaan. CLike etc. worden niet gewaardeerd.
 • Het niet naleven van de gebruiksregels kan leiden tot verwijdering van het bericht en/of verwijdering van de deelnemer uit deze groep.

Beide WABP Lichttoren groepen worden beheerd door onze groep managers (Arnold Weenink).  Zij zullen o.a. leden uitnodigen/toevoegen en zij zullen er op toezien dat de gebruiksregels nageleefd zullen worden.

Om zelf lid te worden of voor een uitgebreidere uitleg zie deze link.

Meer informatie over WABP kan gevonden worden op de officiële website: https://www.wabp.nl/

 

Copyright 2024

 

Sitebouw: m1chel