Uitgelicht

Beste bewoners,

voor u ligt de eerste nieuwsbrief “Uitgelicht” van het bestuur van de VvE’s van De Lichttoren. Via deze nieuwsbrief brengen wij u regelmatig op de hoogte van actualiteiten binnen onze Verenigingen. Ook vragen wij uw aandacht voor zaken die ons allen betreft om het woongenot hoog te houden. Tevens is er een rubriekje toegevoegd om de geschiedenis van ons gebouw onder de aandacht te brengen. Er is veel te vertellen over de Lichttoren. In iedere “Uitgelicht” zullen we hier aandacht aan besteden.

Mededelingen van het Bestuur

Gezamenlijke What’s App groep
Het bestuur raadt iedere bewoner aan om zich aan te melden bij de community App groep van de Lichttoren. Op deze manier blijft u op de hoogte van hetgeen er dagelijks speelt in en om de Lichttoren en de parkeergarage. U kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar bestuur@vvelichttoren.nl

Storingen
Storingen aan het gebouw kunnen gemeld worden bij onze nieuwe beheerder VP&A: Service@VPAgroep.nl

Voortgang

Subsidie
Onlangs heeft het bestuur een bezoek gebracht aan RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in Amersfoort om de subsidie voor ons gebouw weer ter sprake te brengen. Het was een positief gesprek en de contactpersonen hadden begrip voor onze situatie. De combinatie commercieel eigendom en particulier eigendom is een uitzondering in de portefeuille van RCE. Wij hebben een advies gekregen hoe we dit het beste kunnen oppakken om überhaupt een kans te maken op subsidie. Het is echter geen garantie voor het ontvangen van subsidie. Wij zijn in gesprek met Klement Rentmeesters om stappen te zetten in dit proces. Eén van de grootste uitdagingen is het verkrijgen van een machtiging van ALLE eigenaren om deze subsidie te kunnen aanvragen en de beoogde werkzaamheden te mogen uitvoeren. Deze machtiging zal door iedereen afgegeven moeten worden.

Huishoudelijk reglement
Er wordt gewerkt aan een update van het Huishoudelijk Reglement. Eea is verouderd en wordt naar de laatste stand van zaken aangepast. Ook zal het HHR in het Engels beschikbaar komen, zodat iedereen op de hoogte is van de regels. Gestreefd wordt naar een uiteindelijke versie voor mei 2025. Fijn als u mee wilt adviseren over de inhoud van het HHR, u bent van harte welkom. Meldt u zich dan aan bij het bestuur: Bestuur@vvelichttoren.nl

Teleurstellingen

Vuil & afval
Helaas treffen we regelmatig afval aan naast de daarvoor bedoelde afvalcontainers of binnen het gebouw. Zo wordt er zeer regelmatig vervuiling en afval in de liften en gangen gevonden. Als we dit als “normaal” gaan zien, dan zal het binnen de kortste keren overal liggen en wordt het gebouw een vieze bedoening. Draag allemaal bij aan het schoonhouden van het gebouw en de omgeving.

Geschiedenis van ons gebouw

lichttoren_1.jpg
Afbeelding en info via Facebook van Louis Mobach

De Lichttoren met “Café Central/Tramhalt” ervoor. De oudste deel van de vleugel aan de Lichttoren is uit 1910. Dit deel staat haaks op de Mathildelaan en sluit aan op de nieuwbouw van het Hotel. De daarop aansluitende vleugel met de Lichttoren werd gebouwd in 1920/1921.

 

plattegrond.png
Afbeelding en info via Facebook van Paul Evers

Philips heeft het gebouw vanaf het begin gebruikt als productiefaciliteit voor gloeilampen. De lichttoren werd voor de eerste keer wit geschilderd tussen oktober 1950 en februari 1951.

Heeft u ook informatie over ons gebouw dat gedeeld kan worden in deze nieuwsbrief, zendt uw informatie dan naar: Joke@sluijk.nl

Copyright 2024

 

Sitebouw: m1chel