Bestuur loftwonen

Het bestuur van de VvE Loftwonen wordt gevormd door mede-eigenaars en wordt in een algemene ledenvergadering (ALV) uit de eigen leden verkozen. De taak van dit bestuur is om de belangen van de eigenaren te behartigen, en de in de ALV genomen besluiten tot uitvoering te laten komen. Het bestuur voert dus vooral uit binnen kaders die door de leden zijn vastgesteld, en de begroting is hierbij maatgevend. Een bestuursfunctie is een vrijwillige, onbetaalde functie maar zeker niet vrijblijvend! Door het vragen van decharge in een ALV worden zij jaarlijks vrijgesteld van hun persoonlijke aansprakelijkheid.

Andre Peels - Voorzitter
Geert Smeltzer - Penningmeester
Corry Velema - Secretaris

Voor meer informatie mail naar bestuur@vvelichttoren.nl

Copyright 2024

 

Sitebouw: m1chel