Top 7 huisregels de Lichttoren

Is het u ook niet ontgaan dat er de laatste tijd door dezen en genen de hand wordt gelicht met enkele huisregels die we als bewoners van de Lichttoren in acht nemen? Van (zwerf-)afval in de gangen en stapels dozen in de parkeergarage, tot - ja- zelfs hondenpoep in een van de gangen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan…

Verschillende bewoners hebben hierover klachten ingediend bij het bestuur. Het bestuur vindt deze klachten meer dan terecht en wil graag alle bewoners vragen de volgende regels in acht te nemen. Laten we er samen voor zorgen dat we De Lichttoren netjes houden en een prettig woonklimaat creëren voor iedereen.

Top 7 Huisregels Lichttoren

·        Gemeenschappelijke ruimtes proberen we zo schoon mogelijk te houden

·        Geen opslag in gemeenschappelijke ruimtes: dus ook géén fietsen, vuilnis, schoenen, etc. in de gangen of bij uw voordeur!

·        Bij een verhuizing veroorzaken we zo min mogelijk overlast voor de andere bewoners

·        Vuilnis mag uitsluitend worden gedeponeerd in de ondergrondse vuilcontainers

·        Geen onredelijke hinder toebrengen aan medebewoners

·        Parkeerplaatsen in stallingsgarage zijn voor het parkeren van auto’s en motoren; niet voor de opslag van spullen of het stallen van fietsen

·        In de stallingsgarage mogen auto’s / motoren uitsluitend geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken

 

Het bestuur heeft met Huismeester Samir afgesproken dat hij bewoners die zich niet aan deze regels houden, hier op aanspreekt. Bij meerdere malen geen gehoor aan het verzoek om spullen op te ruimen, worden deze door huismeester verwijderd.

 

Vriendelijke groet,

Bestuur VvE Lichttoren Loftwonen & Stallingsgarage

Copyright 2024

 

Sitebouw: m1chel