Uitnodigingen Vergadering van Eigenaren Stallingsgarage De Lichttoren -- woensdag 30 oktober 2019

Uitnodiging Vergadering van Eigenaren Stallingsgarage De Lichttoren

 

Zoals in de vorige Vergadering van Eigenaren dd. 15 mei 2019 is afgesproken, organiseert het bestuur van de VvE Loftwonen en VvE Stallingsgarage De Lichttoren dit jaar een tweede Vergadering van Eigenaren met als hoofddoel het vaststellen van de begroting voor 2020. 

Anders dan bij vorige ALV’s houden we deze keer twee gescheiden ALV vergaderingen. Eerst een vergadering voor de Stallingsgarage en later op de avond een vergadering voor Loftwonen. De reden hiervoor is dat we daarmee een zuivere stemming krijgen voor onderwerpen specifiek voor Eigenaren van Parkeerplaatsrechten en gescheiden daarvan voor onderwerpen voor Eigenaren van Appartementsrechten. 

 

Datum: woensdag 30 oktober 2019

Tijdstip: 19:30 uur  VvE Stallingsgarage

Locatie: Torentje, 6de verdieping Lichttoren

 

Agenda punten:

1. Opening en bepalen quorum

2. Vaststellen (Gecombineerde) notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

4.1 Huismeester

4.2 Administrateur

4.3 WABP

5. Onderhoud Stallingsgarage

5.1 Voorstel Parkeerplan

5.2 Onderzoek gebruik Elektrische Voertuigen

5.3 MJOP

6. Acties ALV 15 mei 2019

6.1 Bordjes

6.2 Handhavingsplan parkeren 

6.3 Rechtzaak handhavingsplan

6.4 Penningmeester: besluit benoeming Geert Smeltzer

7. Begroting Stallingsgarage

7.1 Norm reserves     

7.2 Voorstel maandelijkse bijdrage vanaf 1-1-20

7.3 Voorstel Begroting

8. Overzicht lopende acties bestuur

9. Rondvraag

10. Sluiting vergadering Stallingsgarage

 

U kunt iemand machtigen om namens u aanwezig te zijn en te stemmen. 

Op de website vvelichttoren.nl kunt u relevante informatie over de VvE vinden. Daar staan ook voor de vergadering de notulen van de vorige vergaderingen, het MJOP, de jaarstukken 2018 en de begroting 2019 op. Mocht u nog geen inloggegevens hebben, of deze kwijt zijn, kunt u deze via de website (opnieuw) aanvragen.

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur VvE Stallingsgarage De Lichttoren

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel