Voorgenomen Bestuurswissel december 2016

Beste Leden VvE Loftwonen en Stallingsgarage,

 

Graag willen we u als bestuur informeren over een voorgenomen bestuurswisseling cq. verandering rolverdeling binnen het bestuur en de kascommissie van de VvE Loftwonen en VvE Stallingsgarage.

Tijdens de bestuursvergadering van 30 november jl. hebben we als bestuur gesproken over de invulling van de rollen penningmeester en lid kascommissie. 

Ons voorstel is om de volgende rolverdeling door te voeren:

Toetreding Bestuur in de rol van Penningmeester: Andre Peels

Aftreden Bestuur en toetreding als Lid Kascommissie: Gerard van den Boogaard

 

Uiteraard is het aan de bewoners om in te stemmen met een voorstel van het bestuur terzake deze bestuurswissel. Om die reden zal dit voorstel tijdens de eerstvolgende Ledenvergadering in stemming worden gebracht. In de aanloop naar deze Ledenvergadering zal Andre al ingewerkt worden zodat hij – wanneer hij benoemd wordt – meteen aan de slag kan. In de komende maanden zal hij daarom samen met Gerard, Kim en de overige bestuursleden zich voorbereiden op zijn nieuwe rol als penningmeester.

Vriendelijke groet,

 

Namens: Bestuur VvE Loftwonen Lichttoren en VvE Stallingsgarage Lichttoren

 

Pieter van Nuenen

 

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel