Uitnodiging gecombineerde Vergadering van Eigenaren

 

VVE Loftwonen De Lichttoren en VVE Stallingsgarage De Lichttoren

 

Datum: donderdag 12 november 2015

Tijd: 19:30 uur

Locatie: Torentje, 6de verdieping Lichttoren

 

Agenda punten:

1. Opening en bepalen quorum

2. Vaststellen notulen vorige vergadering

3. Keuze administratiekantoor en technisch beheerder

4. Verslag kascommissie 2014

5. Voorstel besteding resultaat 2014

6. Begroting 2016

7. Informatie en communicatie

8. Verlichting Loftwonen en Stallingsgarage

9. Opslag in de parkeergarage

10. Nieuwe regels verhuur aan derden Torentje

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

U kan iemand machtigen om namens u aanwezig te zijn en te stemmen. U heeft een machtigingsformulier in de brievenbus ontvangen. Mocht u dit missen en alsnog willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar bestuur@vvelichttoren.nl 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur VVE De Lichttoren en VVE Stallingsgarage De Lichttoren

 

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel