Update vanuit het bestuur rondom het coronavirus

English version below

Beste mede-bewoners & mede-eigenaren,

Het nieuws omtrent het Corona-virus zal jullie niet ontgaan zijn. Veel bedrijven en organisaties treffen hun maatregelen. Ook wij treffen hiervoor onze maatregelen.

Het torentje
Het RIVM geeft aan dat je niet naar buiten moet gaan wanneer je klachten als hoesten, verkoudheid of koorts hebt. Hierbij willen wij jullie vragen om, wanneer je klachten hebt, ook zeker niet naar het torentje te gaan, het virus kan misschien achterblijven in de ruimte.
Daarbij is in het torentje het per direct, tot nader order, niet meer toegestaan om activiteiten te hebben met meer dan tien mensen. 

De huismeester
De huismeester blijft voorlopig doorwerken. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat we er ook voor zorgen dat ieder zijn werk zo veilig mogelijk kan blijven doen. Daarom willen we iedereen vragen om, wanneer je vragen voor de huismeester hebt, met maximaal één persoon tegelijkertijd en gepaste afstand bij de huismeester langs komen. Hij is zoals jullie weten ook telefonisch bereikbaar (06-51962852).

De voornaamste focus van de huismeester ligt de komende tijd op het schoonmaken van het gebouw om besmetting te voorkomen. Deurknoppen, liftknoppen etc. hebben dan ook meer prioriteit dan het schoonmaken van bijvoorbeeld vlekken op de vloeren.

Komende ALV
Wat het effect zal zijn van het coronavirus op bijvoorbeeld de komende ALV weten we nog niet, wanneer we hier meer over weten, berichten we hier natuurlijk iedereen over.

RIVM richtlijnen
Het is natuurlijk ook van belang om rekening te houden met elkaar. Daarom willen we bewoners vragen om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Dus was je handen voor je de deur uit gaat, ook wanneer je thuis komt en houdt voldoende afstand van elkaar. Dit laatste kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je de lift laat gaan als er al één of meerdere mensen in staan en wacht op de volgende.

Oproep
We weten niet of die behoefte momenteel al speelt in ons gebouw, maar we willen een oproep doen aan de mensen die momenteel gezond zijn en zich willen inzetten voor buren die momenteel niet naar buiten kunnen, durven of mogen. Bijvoorbeeld door boodschappen te halen. Je kan hiervoor de WABP Lichttoren Chat groepsapp gebruiken.
Sta je juist aan de andere kant en kan je wel wat hulp gebruiken, laat het ook via de app weten. 

Als je nog niet in de WABP Lichttoren Chat whatsapp groep zit, maar dit wel wilt, laat het ons weten via bestuur@vvelichttoren.nl.

Bij vragen of opmerkingen kan je ons ook altijd bereiken via de mail, bestuur@vvelichttoren.nl

 

--------------------------------------------------------

 

Dear fellow residents & owners

The news on the Corona virus has probably reached you as well. Most companies and organisations are taking their own measures. We will also take some in an attempt to reduce the spread of the coronavirus.

“Het torentje” / the shared area on the sixth floor
The RIVM indicated that people should not get out of their homes when they have symptoms that relate to the common flu or cold (couching, sneezing, fever, etc.). We would like to ask you to follow-up on this advice, especially when visiting the shared area on the sixth floor.
Next to this, will it be forbidden to hold activities in “het torentje” with over 10 people until further notice.

The caretaker / building manager / Thijs
Our caretaker / Thijs will keep working for now. However, it is important that he can do his work as safe as possible. That is why we want to ask you, when you approach Thijs, to keep the proper distance (1,5m) and only come by his office with one person at the time. He is also reachable by phone (06-51962852).

The current focus of Thijs will be to clean the building to prevent the spread of the virus. Therefore the doorhandles, elevator buttons, etc. have more priority in cleaning than other cleaning activities.

Upcoming ALV (general meeting owners association)
We don’t know what the effect of this situation will be on our upcoming ALV. Once we know more, we will let everyone know.

RIVM guidelines
It’s important to take care for each other. That’s why we want to ask you to stick to the guidelines as defined by the RIVM (https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19). Please try to wash your hands when leaving your home, once you get back and take the proper distance to each other (1,5m). The latter can cause that it’s more sensible to wait for the next elevator ride if there are more neighbours in line.

Call for all our neighbours
We don’t know whether anyone in our building has needs for it yet. But we want to make a call to our healthy neighbours who want to step up for the neighbours who currently cannot go outside for whatever reason. For instance by getting groceries. You can use the WABP Lichttoren Chat whatsappgroup to get in contact with each other.
On the other hand, if you are in need of some help, you can do the same.

If you are not in the WABP Lichttoren Chat whatsapp group and you want to join, let us know by email: bestuur@vvelichttoren.nl

If you have any questions or comments, you can also always reach us by email: bestuur@vvelichttoren.nl
 

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel