Onderbreking Warm Water - 22 november tussen 09:30 en 14:00 uur

Beste mede-bewoners,

 

Op 22 november zal er tussen 9:30 en 14:00 geen warm water beschikbaar zijn.

Door Dubotechniek wordt op dat moment een noodzakelijke reparatie verricht aan de TSA (overbrengingscomponent van warmte ten behoeve van het warm tapwater).

 

Vriendelijke groet,

Bestuur VvE Loftwonen Lichttoren

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel