Hoe om te gaan met zwervers in en rond de Lichttoren - tips van de Afdeling Stadstoezicht Gemeente Eindhoven

Beste mede-eigenaar,

Als bestuur van de VvE hebben we de afdeling Stadstoezicht van de Gemeente Eindhoven benaderd met de vraag hoe het beste om te gaan met zwervers die zich in en rond de Lichttoren ophouden. We willen uw aandacht vragen voor onderstaand antwoord van deze afdeling en nodigen u uit de tips op te volgen in het geval u een zwerver in ons gebouw aantreft. 

 

Aan het Bestuur VvE Lichttoren,

Het lastige aan dak en thuisloze is dat ze moeilijk te voorspellen zijn. Ik raad het niet aan om ze zelf te benaderen zeker niet met meerdere personen. Ik denk dat het verstandig is om dit aan de professionals over te laten. 

Soms zijn ze rustig en meegaand een andere keer zijn ze moeilijk benaderbaar.

Let altijd op je eigen veiligheid, probeer afstand te houden. Ga ze niet wakker schudden, of laten schrikken. En zorg dat je zoveel mogelijk een open ruimte creëert, drijf ze niet in het nauw!

Het zijn meestal vrijgevochten persoonlijkheden en ze laten zich niet veel opleggen. Ze hebben veelal weinig met autoriteit en wensen niet belerend aangesproken te worden.  De meeste zijn zorgmijders met veelal een combinatie tussen middelen gebruik en psychische aandoeningen. 

Het is helaas meestal een visuele cirkel of ze hebben psychische klachten en gaan daardoor middelen gebruiken of vice versa. Dit is natuurlijk geen exacte wetenschap hier zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op.

Maar zoals eerder aangegeven zijn ze moeilijk voorspelbaar, soms reageren ze rationeel en empathisch en kun je er een prima gesprek mee voeren. Een andere keer reageren ze agressief en zijn ze verbaal moeilijk te volgen. Ze leven in een harde wereld en beschermen zichzelf om te overleven (meestal dragen ze een steek of slagwapen met zich om niet overvallen te worden). 

Het beste kun je bij overlastklachten 0900-8844 en urgente gevallen 112 bellen. 

Met vriendelijke groet,

 

Allround Handhaver

Wijkboa Centrum

Dienstcoördinator

Sector Realisatie, Beheer & Toezicht

Afdeling Stadstoezicht

Gemeente Eindhoven

Postbus 90150, 5613CM  Eindhoven

 

 

Copyright 2019

 

Sitebouw: m1chel