Geluidoverlast Igluu: vergunning - bezwaarschrift - hoorzitting

In het kader van de geluidoverlast door de evenementen van Igluu, willen we u als eigenaar op de hoogte stellen over de status van dit onderwerp.

Vorig jaar heeft Igluu een horecavergunning aangevraagd bij de gemeente Eindhoven. Deze vergunning is eind 2018 verleend door de gemeente. Het is gebruikelijk dat de omwonenden en andere belanghebbenden, bezwaar kunnen indienen tegen het verlenen van deze vergunning. Hiervoor is door de gemeente Eindhoven een procedure opgesteld.

Het bestuur van de VvE Loftwonen – alsook enkele individuele eigenaren – hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tot aantekenen van bezwaar. De deadline voor het indienen van bezwaar liep af op 2 februari jl.

De gemeente Eindhoven heeft ons laten weten dat ze een hoorzitting organiseert waarbij de bezwaarschriften worden behandeld. Het is nog niet bekend wanneer deze zitting plaatsvindt en of enkel de personen die een bezwaarschrift hebben ingediend hierbij aanwezig kunnen zijn, of dat deze hoorzitting ook toegankelijk is voor andere belanghebbenden. Zodra we dit weten zullen we u als eigenaren over informeren.

Vriendelijke groet,

Bestuur VvE Loftwonen De Lichttoren 

Copyright 2020

 

Sitebouw: m1chel