Wijziging VvE bijdrage per 1-1-2019

Tijdens de laatste Vergadering van Eigenaars op 26 oktober 2018 is de begroting besproken en is besloten om de VvE bijdrage van uw appartementsrecht (wonen en/of parkeren) per 1/1/2019 te wijzigen, zoals hieronder wordt omschreven.

U kunt de goedgekeurde begroting en de notulen van de ALV bekijken op onze website www.vvelichttoren.nl.

Voor Loftwonen is de wijziging:

  • een verhoging van de bijdrage van 2%

Voor Stallingsgarage (parkeerplaatsen/boxen) is de wijziging: 

  • een verhoging voor de parkeerplaatsen van 5% van EUR 20,40 naar EUR 21,42
  • een verhoging voor de boxen van 5% van EUR 36,60 naar EUR 38,43

Indien u de vereniging heeft gemachtigd tot automatische incasso, zullen de nieuwe bedragen vanaf begin januari 2019 worden afgeschreven. 

Mocht uzelf de VvE bijdrage overmaken, dan kunt u de nieuwe bedragen vanaf januari 2019 overmaken op onderstaande IBAN:

- voor Loftwonen: IBAN NL 33 RABO 0140 096949 t.n.v. VvE De Lichttoren Onderspitsing Loftwonen

- voor Stallingsgarage: IBAN NL 72 RABO 0140 097023 t.n.v. VvE De Lichttoren Ondersplitsing Stallingsgarage

Het te calculeren bedrag van de verhoging van 2% voor Loftwonen moet volgens de normale afrondingsregels afgerond worden op hele centen. (zie * beneden).

Indien u uw bank opdracht heeft gegeven om periodiek een vast bedrag over te maken, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw bank en uw betaling aan te passen. 

Wij willen er nogmaals op wijzen dat wij er de voorkeur aan geven om gebruik te maken van automatische incasso. 

Het voordeel van de automatische incasso is:

- voor onze financiële administratie: veel minder werk bij wijzigingen.

- voor u: geen extra werk bij wijzigingen, terwijl stornering altijd mogelijk blijft.

Indien u vragen heeft over deze wijziging kunt u mailennaar andre.peels@gmail.com. Als u over wilt gaan tot automatische incasso graag mailen naar administrateur@vvelichttoren.nl.

 

 

Met vriendelijk groet, 

Het bestuur VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren

 

De Penningmeester,  Andre A.M.J. Peels

Copyright 2019

 

Sitebouw: m1chel