Vacatures Bestuur VvE en projectgroep "Visie Lichttoren"

Beste mede-eigenaren,

Zoals ook aangekondigd tijdens de laatste Algemene Ledenvergaderingen in oktober en november, kent het bestuur van de Vereniging van Eigenaren binnenkort enkele wisselingen. Daarom zijn wij op zoek naar mede-eigenaren die zich willen inzetten om ons te helpen het woon- en leefklimaat in de Lichttoren verder te verbeteren en zich kandidaat willen stellen voor een positie in het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

>>> Twee vacatures Bestuur Vereniging van Eigenaren

Concreet zijn we op zoek naar twee leden die het huidige bestuur van de VvE’s komen versterken. Doordat binnenkort twee leden aftreden met een bouwkundige/technische en een juridische achtergrond zijn we in eerste instantie op zoek naar gegadigden die in een van deze gebieden expertise hebben.

>>> Hoe kan ik me kandidaat stellen of aanmelden?

Wij nodigen u graag uit te reageren op een van deze ‘vacatures’ voor het bestuur als u de juiste achtergrond cq. expertise hebt. Wij ontvangen dan graag een e-mail van u op bestuur@vvelichttoren.nl

Naast hulp bij de bestuurstaken zijn we ook op zoek naar eigenaren die zich willen inzetten op projectbasis. Het gaat hierbij niet om nieuwe bestuursleden maar om eigenaren die geïnteresseerd zijn om zich in te zetten in een of meerdere projecten in de zg. ‘externe schil’.

>>> Leden projectgroep ‘Visie Lichttoren’

Een van onze mede-eigenaren heeft het initiatief genomen om voor de Lichttoren en de directe omgeving een overkoepelende visie te ontwikkelen. Met als doel om vaker samen op te trekken met andere partijen en vroeger betrokken te zijn bij ontwikkelingen zoals bv. het Victoriapark. Dit kan positief bijdragen aan de waarde en het imago van de Lichttoren. Graag nodigen we u uit om mee te denken en dit initiatief te ondersteunen. Interesse om deel uit te maken van dit initiatief: stuur dan een e-mail naar geert.smeltzer@gmail.com of Lichttoren 52.

page2image45005056page2image38374864

Copyright 2019

 

Sitebouw: m1chel