Notulen gecombineerde tweede quorumloze Vergadering van Eigenaren VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren d.d. 14 november 2018

Notulen gecombineerde tweede quorumloze Vergadering van Eigenaren VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren d.d. woensdag 14 november 2018

 

Aanwezig tijdens eerste vergadering (3-10-2018). 

Aanwezig: LT334, LT62, LT262, LT194, LT240, LT252, LT320, LT182, LT304, LT208, LT328, LT274, LT54,

LT244, LT282, LT204, LT52, LT110, LT66, LT256, LT68, LT76, LT216, LT214, LT108, LT114, LT324, LT272

Volmacht; LT70, LT276, LT64, LT190, LT222, LT120, LT332, LT198, LT330, LT242, LT58, PP 216 en 219, TRUDO

 

Aanwezig tijdens tweede vergadering (14-11-2018). Dit exclusief aanwezigen (of volmacht) tijdens eerste vergadering.

Voorzitter vergadering.

Aanwezig: LT136, LT128, LT310, LT118

Volmacht: nvt.

 

Agenda punten:

1. Opening 

            In de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Loftwonen en Stallingsgarage De Lichtoren, die op 3 oktober jl. plaatsvond, is in verband met de lage opkomst het quorum niet behaald. Het quorum was: LW 58/119 (48,7%) en SG 79/277 (28,5%). Beide onder 50%. 

 

Hierdoor zijn in de eerste vergadering geen rechtsgeldige besluiten genomen.

Dit komt natuurlijk niet alleen bij onze VvE’s voor en om Verenigingen van Eigenaren niet vleugellam te maken, heeft de wetgever (artikel 38 lid 6 MR 1992, artikel 52 lid 66 ME 2006) daar de volgende regel voor in het leven geroepen:

 

Vrije interpretatie uit het modelreglement voor splitsingsakte:

“Indien op een eerste vergadering het quorum niet wordt gehaald mag een tweede quorum loze vergadering belegd worden binnen 2 tot 6 weken na de eerste vergadering. Quorum loze besluiten kunnen alleen betrekking hebben op posten die op de begroting geplaatst zijn en wanneer er geen sprake is van een overschrijding van meer dan 10%.” 

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Loftwonen en Stallingsgarage De Lichttoren, besloot om binnen deze termijn van 2 tot 6 weken een nieuwe vergadering bijeen te roepen teneinde de niet rechtsgeldige besluiten conform de stemming te bekrachtigen. 

De datum voor deze vergadering werd bepaald op 14 november. 

De aanwezigheid bij deze vergadering was niet noodzakelijk voor eigenaren welke bij de 1evergadering aanwezig waren of daarvoor een volmacht hadden afgegeven.  Om de juiste stemverhoudingen te krijgen worden de uitgebrachte stemmen van de 2eopgeteld bij de stemmen van de 1evergadering. Deze benadering is niet vastgelegd in geen wetsregel, maar is usance bij vele grote VvE beheerskantoren. 

 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering

- Notulen door vergadering akkoord bevonden en enkele opmerkingen verduidelijkt. 

 

3. Besluiten van ALV 3 oktober 2018 bekrachtigd (zie voor bijzonderheden notulen 3 oktober 2018)

-3.1 Voorstel om begroting LW 2019 te accorderen. Verhoging eigen bijdrage Loftwonen van 2%. 

1eVergadering akkoord (1x onthouding)

2eVergadering akkoord (1x tegen)

Totaal: akkoord (1 x onthouding, 1 x tegen)

- De vergadering stemt toe met een verhoging van de eigen LW bijdrage van 2%. 

-3.2 Voorstel om begroting SG 2019 te accorderen. Verhoging eigen bijdrage Stalling van 5%. 

1eVergadering akkoord (1x tegen)

2eVergadering akkoord (1x tegen)

Totaal: akkoord (2 x tegen)

- De vergadering stemt toe met een verhoging van de eigen SG bijdrage van 5%. 

- 3.3 Akkoord verklaring aanbieding en afhandeling verkoop garageboxen door Trudo VB&T

1eVergadering akkoord (3x onthoudingen)

2eVergadering akkoord (1x onthouding, 1x tegen)

Totaal: akkoord (1 x tegen, 4x onthoudingen)

- De vergadering stemt toe dat de procedure correct gevolgd is.

- 3.3 Verzoek om in gang zetten handhaving parkeerreglement parkeergarage. 

1eVergadering akkoord (2x tegen, 1x onthouding)

2eVergadering akkoord (1x onthouding)

Totaal: akkoord (3 x tegen, 2x onthoudingen)

- De vergadering stemt toe dat de handhaving zo snel mogelijk in gang gezet moet worden. 

- 3.4 Voorgenomen bestuurswisseling. Afreden Rob van Vugt en toetreden Henk Brunekreef. 

1eVergadering akkoord 

2eVergadering akkoord 

Totaal: akkoord 

- De vergadering stemt in met de bestuurswissel. 

 

4. Sluiting gecombineerde 2equorumloze vergadering. 

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur VvE Loftwonen De Lichttoren en VvE Stallingsgarage De Lichttoren

Copyright 2019

 

Sitebouw: m1chel