Tweede Ledenvergadering 14 november 2018

Eindhoven, 29 oktober 2018 -- Beste mede-eigenaren,

In de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Loftwonen en Stallingsgarage De Lichtoren, die op 3 oktober plaatsvond, is in verband met de lage opkomst het quorum niet behaald. Hierdoor zijn in deze vergadering geen rechtsgeldige besluiten genomen.

Dit komt natuurlijk niet alleen bij onze VvE voor en om Verenigingen van Eigenaren niet vleugellam te maken, heeft de wetgever daar de volgende regel voor in het leven geroepen:

 

Vrije interpretatie uit het modelreglement voor splitsingsakte:

“Indien op een eerste vergadering het quorum niet wordt gehaald mag een tweede quorum loze vergadering belegd worden binnen 2 tot 6 weken na de eerste vergadering. Quorum loze besluiten kunnen alleen betrekking hebben op posten die op de begroting geplaatst zijn en wanneer er geen sprake is van een overschrijding van meer dan 10%.” 

 

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Loftwonen en Stallingsgarage De Lichtoren, heeft besloten om binnen deze termijn van 2 tot 6 weken een nieuwe vergadering bijeen te roepen teneinde de niet rechtsgeldige besluiten conform de stemming te bekrachtigen. 

De datum van de 2e vergadering was aanvankelijk tijdens de ALV van 3 oktober gepland voor 31 oktober. Om te voldoen aan de eis dat de vergadering twee weken van tevoren wordt aangekondigd hebben we de datum wat naar achteren verschoven. 

Tijdens deze 2e vergadering worden de stemmen van aanwezigen die niet gestemd hebben tijdens de 1e vergadering, samengevoegd met de stemmen van de 1e vergadering.  Het totaal van de stemmen van beide vergaderingen bepaalt uiteindelijk de stemverhoudingen.   

De datum voor deze vergadering is bepaald op 14 november  a.s. in het Torentje om 20.00 uur. 

Uw aanwezigheid bij deze vergadering is niet noodzakelijk als U aanwezig was op 3 oktober, maar u bent van harte uitgenodigd. Voor stukken voor de vergadering verwijzen wij U naar de uitnodiging van de 1e vergadering van afgelopen 3 oktober. 

 

Vriendelijke groet,

 

Bestuur VvE Loftwonen Lichttoren en VvE Stallingsgarage Lichttoren

Copyright 2019

 

Sitebouw: m1chel