Tweede Ledenvergadering VvE 20 juni 2018

Beste mede-eigenaren,

In de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Loftwonen en Stallingsgarage De Lichtoren, die op 16 mei jl. plaatsvond, is in verband met de lage opkomst het quorum niet behaald. Hierdoor zijn in deze vergadering geen rechtsgeldige besluiten genomen.

Dit komt natuurlijk niet alleen bij onze VvE voor en om Verenigingen van Eigenaren niet vleugellam te maken, heeft de wetgever daar de volgende regel voor in het leven geroepen:

Vrije interpretatie uit het modelreglement voor splitsingsakte:

“Indien op een eerste vergadering het quorum niet wordt gehaald mag een tweede quorum loze vergadering belegd worden binnen 2 tot 6 weken na de eerste vergadering. Quorum loze besluiten kunnen alleen betrekking hebben op posten die op de begroting geplaatst zijn en wanneer er geen sprake is van een overschrijding van meer dan 10%.”

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Loftwonen en Stallingsgarage De Lichtoren, heeft besloten om binnen deze termijn van 2 tot 6 weken een nieuwe vergadering bijeen te roepen teneinde de niet rechtsgeldige besluiten conform de stemming te bekrachtigen. 

De datum voor deze vergadering is bepaald op 20 juni a.s. in het Torentje om 20.00 uur.

Uw aanwezigheid bij deze vergadering is niet noodzakelijk, maar u bent van harte uitgenodigd.

 

Vriendelijke groet,

 

Het bestuur VvE Loftwonen en VvE Stallingsgarage De Lichttoren

Copyright 2019

 

Sitebouw: m1chel